Намелете IT разходите във фирмата си

Фирмите търсят начини да намалят IT разходите си. Една обща стратегия за това е да се елиминират IT операциите на място и да ги преместят в управлявани центрове за данни.

Предлагат се две сигурни решения за центрове за данни, които обслужват нуждите на клиентите от колокация и управлявани хостинг услуги. Услугата, от която се нуждаете, зависи от това колко експертен опит има вашият ИТ персонал и колко капитал искате да инвестирате в ИТ инфраструктурата. Независимо от конкретната програма, която се проектира за Вас, бъдете сигурни, че вашите компютърни услуги са в ръцете на надеждни и доказани професионалисти.

Сигурно, резервирано и надеждно изчисляване

Специализираните фирми притежават и управляват изключително сигурни центрове за данни. Сертификатите, физическият контрол и професионални познания допълват центровете за колокация, които са надеждни и безопасни, осигуряващи непробиваема защита за вашите данни. Инженерите, софтуерните и хардуерни специалисти се отнасят много сериозно към поверителността на клиентите, поради което се въвеждат множество проверки по контрола, за да се намали риска и да се защити бизнеса Ви.

Защита на захранването

Постоянната мощност е основното изискване на центровете за данни. Прекъсванията на електрическото захранване са факт от живота, но специалистите предприемат стъпки, за да гарантират, че никога няма да има пълно прекъсване на електрозахранването в тези центрове за данни. В случай на прекъсване на захранването, всички системи за захранване на центровете за колокация са проектирани да работят непрекъснато, като всеки сървър получава непрекъснато захранване (UPS). Ако възникне прекъсване, тези рутинно тествани генератори на дизелови и газови инсталации на място могат да продължат да работят.

Инженери

В съвременните центрове за данни работят само индустриално сертифицирани и обучени мрежови техници. Мрежови специалисти и инженери по сигурността имат пълен опит в управлението и мониторинга на корпоративни мрежи. Екипът дава достъп на клиентите до задълбочен инженеринг, какъвто липсва в техния вътрешен ИТ капацитет.

Днешният бизнес изисква работа 24x7x365 в изключително защитена компютърна среда. За много компании ресурсите, необходими за поддържане на модерен център за данни, не са финансово осъществими, особено ако Вашите ИТ нужди са се увеличили. Центровете за данни и колокация са напълно сигурни и отговарят на най-новите стандарти за SSAE 16, проверени чрез независими одити. Тези съоръжения за колокация осигуряват пространството, захранването, охлаждането и физическата сигурност, от която се нуждаете за сървъри, съхранението и мрежово оборудване. Специалистите могат да работят с вашия екип и съществуващото оборудване, за да създадете изключително сигурна, висококачествена, частна компютърна способност за вашия бизнес.